Перейти до основного вмісту

Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти»

10 червня 2022

Категорія: Новини

Перегляди: 2

1

09 червня 2022 р. кафедрою публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету та Коблівською територіальною громадою була проведена II Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти» на платформі ZOOM.

Модератором пленарного засідання була  Ключник А.В., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

          Програму конференції склали дев’ять секцій, на які було подано 105 тез від 138 учасників (43 з яких мали можливість приєднатися до онлайн-зустрічі) з 44 як вітчизняних так і зарубіжних закладів вищої освіти і наукових установ.

Пленарне засідання конференції вступним словом відкрив Новіков О.Є., д-р екон. наук, проф., проректор з наукової роботи Миколаївського національного аграрного університету.

З вітальним словом звернулися співорганізатори конференції Кравчук Л.С., канд. екон. наук, доц., фахівець з управління проектами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва Установи «Агенція місцевого розвитку» Коблівської сільської ради та Мезенко Д.А., голова туристичної ради Коблівської сільської ради.

На пленарному засіданні акцентували увагу на особливостях публічних послуг в Польщі для українців, наголосили на реаліях реалізації адміністративної влади органами місцевого самоврядування, підкреслили важливість формування стратегічного партнерства між вищими навчальними закладами і територіальними громадами в Україні.

Впродовж доповіді Куліш І.М. канд. наук з держ. управління, старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього Національної академії наук України» зосередила увагу на актуальності розвитку сільського туризму в Україні. Мезенко Д.А., голова туристичної ради Коблівської сільської ради розповів про особливості розвитку туризму, вирішення екологічних питань в громаді та на узбережжі. Кравчук Л.С. розповіла про роботу Установи «Агенція місцевого розвитку» у відповідних напрямках та переорієнтацію на послуги з надання гуманітарної допомоги під час війни.

2

За підсумками конференції була прийнята резолюція та сформований збірник матеріалів доповідей, який буде надіслано кожному учаснику та розміщений на офіційному сайті Миколаївського національного аграрного університету.

Резолюція

II Міжнародної науково-практичної конференція «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти»

 Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо обґрунтування напрямів подолання викликів і реалізації можливостей територіальних громад учасники конференції вважають за необхідне :

а) використовувати матеріали, зокрема рішення конференції в навчальному процесі при підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з метою сприяння поліпшенню кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування;

б) оприлюднити рішення конференції на сайті Миколаївського національного аграрного університету з метою забезпечення доступу до публічної інформації;

в) рекомендувати місцевим органам влади, публічним установам, громадським організаціям і громадським діячам ознайомитися з основними рішеннями конференції, які можуть бути використані у їх практичній діяльності.

Рішення:

  1. Перші три місяці російської агресії довели, що децентралізована місцева влада в Україні може ефективно працювати, надавати послуги людям і допомагати армії не лише в тилу, а й на тимчасово окупованих територіях і навіть там, де йдуть бої. Тому, після перемоги продовжувати зміцнювати механізми публічного управління розвитком територіальних громад.
  2.  Нові ідеї місцевого розвитку орієнтують суспільство на повне використання місцевих ресурсів з метою створення адекватного середовища життєдіяльності і розширеного відтворення на самоврядній території. На територіальну громаду як первинну ланку економічного і соціального розвитку демократичного і громадянського суспільства покладається основна відповідальність щодо такого розвитку. Тому місцеве самоврядування в межах своєї компетенції і повноважень має вирішувати ключові проблеми соціально-економічного розвитку територій базуючись на проектному менеджменті та принципу партисипативності.

3. Щоб покращити роль молоді в розвитку громади слід посилити роботу в певних напрямках, а саме:подальша розробка спільних програм молодіжних об’єднань та органів місцевого самоврядування з метою залучення молоді до роботи в представницьких (місцевих радах) та виконавчих структурах місцевого самоврядування, створення необхідних умов для підвищення кваліфікації молодих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування; для розвитку молодіжних громадських об’єднань на місцевому рівні необхідно зміцнити їхню ресурсну базу, зокрема запровадити практику фінансової підтримки місцевої влади (на конкурсній основі), запровадити систему соціальних замовлень; з метою підвищення виборчої активності молоді необхідно впроваджувати дієві заходи, спрямовані на правове виховання молоді як учасників виборчого процесу, роз’яснювати їй необхідність участі у голосуванні на місцевих виборах;

4. Вважаємо, що саме освітні заклади територіальних громад, особливо сільських мають стати ініціатором розвитку місцевої громади, сучасним освітнім, інформаційно - ресурсним центром. Запропоновано активізувати процес створення  громадсько активної школи в сільських територіальних громадах, як одну з найефективніших моделей інноваційного розвитку сільських шкіл України, яка не просто надає освітні послуги учням, а й розвиває громаду, залучає батьків та громадськість села до розв’язання освітніх, соціальних, фінансових проблем які існують як у школі так і в громаді.

5. Корисним може бути впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів громад на основі форсайту, яка стане орієнтиром у діяльності керівників і посадових осіб органів місцевої влади і громадських організацій, науковців, представників бізнесу. 

6.За розвитком туризму у громаді бачається не лише можливість додаткових надходжень до бюджету, але й виявлення усього потенціалу, яким громада може бути цікавою для інших людей. Корисним буде використання дорожньої карти щодо розвитку туризму в територіалих громадах.

7.Продовжити й удосконалювати практику організації науково-практичних конференцій, круглих столів із актуальних проблем розвитку територіальних громад, залучаючи до їхнього проведення широкі кола вчених-теоретиків України та зарубіжжя, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій

Наші проекти